Historie Wanderů

Peter Wander založil sklárnu, která dala vzniku dnešnímu Bedřichovu

Inspirací pro pojmenování našeho projektu byl rod Wanderů. Peter Wander, šel do velkého neznáma, když vybudoval uprostřed pustých lesů svou sklárnu, bez které by nevznikla obec Bedřichov. Odkaz tohoto rodu přetrvává století. Doufám, že i nám se podaří pro Vás vytvořit jedninečnou hodnotu kvalitního zážitku s profesionálními službami pro příjemné prožití Vaší dovolené.

Wanderové se v průběhu 16. století vypracovali mezi nejvýznamnější sklářské rodiny renesančních Čech. Osudy tohoto rodu jsou dokladem pozoruhodné cesty vedoucí od huťmistrů a malířů skla z 16. a 17. století k vysokým postům ve státní správě habsburské monarchie na konci 18. a v první polovině 19. století.  

Více Po stopách slavných sklářských rodů:

Díl I. Díl II.Díl III.